Další Večerka v obci

Další Večerka v obci

Dlouhou dobu byl objekt proti mateřské školce na prodej. Situace se nedávno změnila, objekt zakoupil neznámý investor a mezi lidem se objevili první spekulace týkající se budoucího využití. Dnes (21.11.2015) je využití již téměř jisté. Ze spolehlivého zdroje víme, že...

Znovu začínáme

Po mnoha, mnoha a mnoha letech se o5 pokusíme obnovit provoz VT (provoz míněno po obsahové stránce, protože po technické stránce VT fungoval i po ukončení vydávání papírové verze). Máte - li chuť, čas a zájem svými příspěvky glosovat dění v Nezvěsticích a blízkém i...